Cennik

Opłata inicjalna 10 zł
Opłata za wypożyczenie roweru od 1 do 20 minuty 0 zł
od 21 do 60 minuty 1 zł
Druga godzina 3 zł
Trzecia godzina 5 zł
Czwarta i każda następna godzina 7 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł

Kary

Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru tradycyjnego 2000 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru typu tandem 7000 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru dziecięcego 1900 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru elektrycznego 12000 zł