Nextbike Polska partnerem jubileuszowej edycji Smart City Forum

Nextbike Polska partnerem jubileuszowej edycji Smart City Forum

18/09/19

18 i 19 września odbywa się X. edycja Smart City Forum, wydarzenia będącego odpowiedzią na zmiany dokonujące się w miastach Polski. Partnerem konferencji jest Nextbike Polska – lider w dostarczaniu i zarządzaniu samoobsługowymi wypożyczalniami rowerów miejskich.

Podczas dwudniowego kongresu zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące kwestii smart city. Organizatorzy zadbali aby program prezentował tematykę pozwalającą poznać konkretne rozwiązania możliwe do implementacji w każdymi mieście w Polsce. Pokazane zostaną przykłady miast elastycznych, które zwiększają świadomość mieszkańców i ich zaangażowanie w życie miejskie.

Drugiego dnia kongresu 19 września, Paweł Orłowski – prezes Nextbike Polska weźmie udział w debacie „Nowe modele biznesowe – ekonomia współdzielenia a mobilność”. Podczas dyskusji zostaną poruszone trzy wątki dotyczące rozwoju współczesnych miast: model współpracy miasta z biznesem, sharing economy i mobilność, które mogą stanowić o konkurencyjności miasta w rywalizacji z innymi inteligentnymi miastami. W debacie o kierunkach rozwoju mikromobilności usłyszymy opinie i głosy dyskutantów o różnych odmianach sharingu (w tym bike sharingu), proekologicznych rozwiązaniach w transporcie miejskim, zmianach zachowań i wzorców podróżnych, rozwoju alternatywnej komunikacji miejskich. Uczestnicy wymienią się także opiniami na temat sposobów finansowania inwestycji miejskich innowacji.

Równie ciekawie zapowiadają się inne dyskusje i prezentacje podczas Forum. Wśród nich m.in.: „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”, „Nowoczesne technologie płatnicze w miastach”, „Zielone inteligentne miasta – inicjatywy implementacji technologii” czy „Otwarte dane miejskie”. Uczestnicy przedstawią także praktyczne strategie oraz rozwiązania w postaci praktycznych case studies.

Wśród uczestników Forum znajdują się przedstawicieli administracji publicznej, sektora dostawców innowacyjnych usług oraz ekspertów działających w obszarze rozwoju inteligentnych miast.