Skip links

List do Ministra Zdrowia

W odpowiedzi na list z Ministerstwa Zdrowia, w którym otrzymaliśmy stanowisko resortu, że „zdecydowanie popiera aktywne sposoby przemieszczania się w miastach, w tym miejski ruch rowerowy”, przygotowaliśmy kolejną propozycję Nextbike Polska, która liczymy przybliży nas do zdjęcia zakazu korzystania z rowerów miejskich.

 

Warszawa, 21.04.2020 r.
Nextbike Polska S.A.
Przasnyska 6b
01-756 Warszawa

 

Szanowny Pan
Łukasz Szumowski

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

Nawiązując do pisma z dnia 10 kwietnia br. nr ZPŚ.054.128.2020.IP, w którym przedstawione zostało stanowisko popierające aktywne sposoby przemieszczania się w miastach, w tym miejski ruch rowerowy, ze zdziwieniem przyjęliśmy informacje o podtrzymaniu do odwołania zakazu możliwości korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie, który został wprowadzony w § 17 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii rozporządzeniu
(Dz.U. 2020 r., poz. 697).

Jako największy operator systemów rowerów publicznych (blisko 20 tysięcy rowerów, ponad 50 miast i gmin) wiemy, że rower jest wykorzystywany w dojazdach do pracy, po zakupy, czy w sprawowaniu opieki nad bliskimi oraz stanowi doskonałe uzupełnienie komunikacji zbiorowej, która ze względu na konieczność zachowania dużego dystansu i reżimu sanitarnego ma obecnie ograniczone możliwości przewozu osób. Rower miejski jest częścią transportu publicznego. Przy zachowaniu wskazywanych przez Ministerstwo Zdrowia środków ostrożności (obowiązek zakrywania ust i nosa oraz rękawiczki) poruszanie się w koniecznych sytuacjach rowerem drastycznie zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem, ponieważ nie dochodzi do kontaktu bezpośredniego z innymi uczestnikami ruchu.

Wskazujemy, że wprowadzony zakaz obejmuje jedynie rower miejski działający w ramach umów zawieranych z samorządami. Natomiast nie dotyczy już rowerów miejskich udostępnianych publicznie na zasadach komercyjnych. Mamy zatem stan, w którym użytkownicy mogą wypożyczyć rower publiczny dostępny na zasadach komercyjnych, a nie mogą korzystać z rowerów miejskich udostępnianych za pośrednictwem samorządów. Przepisy nie dotyczą także innych indywidualnych środków transportu (np. hulajnogi elektryczne, skutery czy samochody) dostępnych na zasadach analogicznych jak rowery miejskie.

Jesteśmy zdziwieni, że obowiązujący przepis dotyczy jedynie wybranej grupy indywidualnych środków transportu, pozostawiając pozostałe pojazdy bez żadnego nadzoru. Rowery miejskie udostępniane
w systemach publicznych mają znaczący udział w ruchu miejskim i służą transportowi, a nie rekreacji. Ich zablokowanie jest szeroko komentowane zarówno przez ponad dwa miliony użytkowników jak
i liczne organizacje społeczne.

Jednocześnie jako operator miejskich systemów rowerów publicznych od początku wprowadzenia stanu epidemii prowadziliśmy dezynfekcję rowerów oraz terminali w celu zapewnienia dla użytkowników jak największego poziomu bezpieczeństwa. Po zniesieniu zakazu korzystania z rowerów miejskich również będziemy regularnie dezynfekować rowery i wprowadzimy analogiczne procedury dezynfekcyjne do obowiązujących w innych środkach transportu publicznego. Jako operator zapewniamy, że jest to technicznie możliwe i wykonalne.

W związku z powyższym rozumiejąc potrzebę ograniczenia przemieszczania się oraz zachowanie odpowiedniego reżimu sanitarnego wnosimy o jak najszybsze zniesienie zakazu korzystania
z rowerów miejskich wraz z wprowadzeniem obowiązku stosowania rękawiczek oraz maseczek ochronnych w trakcie ich użytkowania.
Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie
pozwoli zachować bezpieczeństwo użytkowników przy jednoczesnym wsparciu ich możliwości przemieszczania się z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Wyrażając nadzieję na uwzględnienie powyższych uwag liczymy na wdrożenie postulowanych zmian i liberalizację przepisów dotyczących zasad działalności miejskich wypożyczalni rowerów w możliwie szybki terminie.

 

Łączymy wyrazy szacunku i pozostajemy do dyspozycji Pana Ministra,

Rafał Federowicz                                                                                                       Agnieszka Masłowska

Członek Zarządu                                                                                                              Członek Zarządu

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
Jadwiga Emilewicz Wicepremier, Minister Rozwoju

 

Zostaw komentarz