Skip links

Rowery miejskie w czasach wirusa – omówienie wyników ankiety

80 procent ankietowanych twierdzi, że rower jest bezpiecznym środkiem transportu w czasie epidemii. Z sondy przeprowadzonej przez Nextbike Polska wśród użytkowników rowerów miejskich wynika, że chętnie skorzystaliby oni z  rowerów miejskich po przywróceniu możliwości ich wypożyczenia.

W reakcji na rozporządzenie uniemożliwiające wypożyczenia miejskich jednośladów Nextbike Polska przeprowadziło krótką ankietę wśród użytkowników rowerów miejskich. Od 3 do 7 kwietnia kwestionariusz wypełniło 940 osób poświęcając na 9 pytań średnio 3 minuty. Ankieta dotyczyła korzystania z rowerów miejskich w okresie pandemii koronawirusa. Pierwszego dnia na pytania odpowiedziało 558 osób, co pokazuje jakie emocje wśród użytkowników wzbudził temat i decyzja rządu o zamknięciu miejskich wypożyczalni rowerów.

 

Rower to część transportu

Blisko 70 procent (647) uczestników ankiety opowiada się za zniesieniem zakazu korzystania z rowerów miejskich, z czego ok. 24 proc. (221 osób) popiera przywrócenie wypożyczeń w dni powszednie od poniedziałku do piątku, co umożliwiłoby uniknąć komunikacji zbiorowej i bezpieczniejsze, zdrowsze poruszanie się po mieście i dotarcie do pracy.

Na pytanie „Czy po zniesieniu zakazu będziesz korzystać z roweru miejskiego?” zdecydowana większość – 645 osób (68,6 %) udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Blisko 80 % ankietowanych (745 osób), uważa, że rower jest bezpiecznym środkiem transportu w czasie epidemii.

Respondenci – 574 osoby – deklarowali wybór roweru publicznego zamiast innego środka transportu oceniając, że jest bezpieczniejszy niż komunikacja zbiorowa ( 61,1%). Wybraliby rower wiedząc że nie muszą czekać w tłumie na przystanku wśród innych osób (8,1%), doceniając, że nie są zależni od rozkładu jazdy (5,2%) i oceniając rower jako wygodny środek dojazdu do pracy (4,6 %). Jedna piąta deklaruje, ze nie zdecydowałabym się teraz na wybór roweru publicznego. Potwierdza to wcześniejsze opinie, że z rowerów użytkownicy korzystają gdy muszą się przemieścić, a nie dla rekreacji.

Jadę sam, to bezpieczniejsze niż jazda z innymi osobami

W ogólnej ocenie bezpieczeństwo rowerów miejskich w czasie pandemii uznane zostało jako dobre przez ponad połowę respondentów – 488 osób. Uważają, że rower jest bezpieczny przy zachowaniu ostrożności i właściwej higieny. Prawie 27 % uznaje, że jest ryzyko zakażenia, ale można je ograniczyć i oceniło bezpieczeństwo rowerów jako średnie. Pozostałe 20 % ma obawy o zarażanie się wirusem jak w każdym innym środku transportu.

Wśród ankietowanych panuje wysoka świadomość, jakie środki prewencyjne podjąć aby uchronić się przed wirusem korzystając z rowerów miejskich. Użytkownicy zabezpieczają się na kilka sposobów:

  • nosząc rękawiczki 69,1 %,
  • wypożyczając rowery przez aplikację 57,5 %,
  • spryskując rower środkiem dezynfekującym 31,4 %,
  • korzystając z chusteczek antybakteryjnych 20,3 %.

 

Kto odpowiadał na nasze pytania

Prawie 40 procent ankietowanych deklarowało, że korzystało z miejskich jednośladów kilka razy w tygodniu, codziennie rower wybierało 15% ankietowanych. Ze sporadycznym korzystaniem z jednośladów mamy do czynienia w przypadku 45,6 % naszych respondentów.

Przewaga roweru nad innymi środkami transportu wynikała z trzech podstawowych czynników: dostępności, kiedy rower jest potrzebny (59,6%), troski użytkownika o własne zdrowie (39,3%) oraz oceny roweru jako bezpiecznej formy komunikacji (34,%). Wielu użytkowników ocenia rower jako tańszy i szybszy środek niż komunikacja miejska.

W badaniu udział wzięli użytkownicy rowerów miejskich z całej Polski. Najwięcej z Warszawy (470), Wrocławia (172), Poznania (117) oraz z Katowic, Płocka, Zielonej Góry, Chorzowa, Sosnowca, Częstochowy, Kalisza, Lublina, Szczecina, Białegostoku i innych.

 

***

Systemy rowerowe Nextbike zostały czasowo zawieszone 1. kwietnia. Użytkownicy nie mają możliwości wypożyczania rowerów do 11 kwietnia. Systemy cały czas działają, zablokowane zostały jedynie rowery. Użytkownicy mają pełen dostęp do kont, możliwość dokonywania rozliczeń, kontaktu z całodobowym biurem obsługi klienta.

Zostaw komentarz