Skip links

Komentarz w sprawie rezygnacji spółki z udziału w przetargu na operatora systemu rowerów miejskich Veturilo w Warszawie.

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji wraz ze swoim strategicznym partnerem, dostawcą technologii Nextbike GmbH, zrezygnowała ze złożenia oferty na zarządzanie systemem rowerów miejskich Veturilo w przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Miejskich. Wbrew pojawiającym się w mediach informacjom, przyczyną niezłożenia oferty nie jest sytuacja finansowa spółki. Nextbike Polska, zgodnie z decyzją sądu przechodzi obecnie restrukturyzację, co nie wpływa na zdolność do startowania w przetargach ani na bieżące funkcjonowanie spółki, w tym zarządzanie 41 systemami rowerów miejskich.

Decyzja o niestartowaniu w przetargu na operatora systemu Veturilo podyktowana była trzema okolicznościami:

– warunki finansowe przetargu, w ocenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji nie uwzględniały wzrostu cen, oraz zwiększenia ryzyka w wyniku pandemii Covid-19. Możliwa druga fala zachorowań na jesieni, stwarza zagrożenie powtórnym wyłączeniem rowerów miejskich z użytkowania, co musi zostać uwzględnione w ryzykach realizacji kontraktu, a to przekłada się na wyższą cenę usługi. Znalazło to potwierdzenie w ofercie złożonej przez jedynego uczestnika, której wysokość przekracza planowany budżet o ok. 82 mln zł.

– zerwanie łańcuchów dostaw w związku z pandemią wirusa Covid-19 spowodowało znaczne wydłużenie realizacji zamówień na rowery i części rowerowe u producentów. Zdaniem spółki realizacja zamówienia na ok. 6.400 rowerów, zgodnie z warunkami przetargu, w obecnym czasie jest bardzo wątpliwa, jeśli nie niemożliwa.

– w związku z pandemią, banki zaostrzyły warunki finansowania projektów, które mogą być wrażliwe na ewentualną drugą falę zachorowań. Wiąże się to ze zwiększeniem kosztów obsługi kredytów i dodatkowymi wymaganiami jeśli chodzi o zabezpieczenia inwestycji. To z kolei utrudnia realizację projektu i również wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Mając na uwadze powyższe, Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji zdecydował się nie przystępować do przetargu. Ponadto spółka deklaruje, że w przypadku kolejnych przetargów każdorazowo będzie analizowała zasadność udziału, jeśli warunki będą uzasadnione technicznie i ekonomicznie.

Zostaw komentarz