Skip links

1 marca rusza 9. sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego

O północy z soboty na niedzielę (z 29 lutego na 1 marca) rozpocznie się kolejny sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego. W tym roku rozbudowany zostanie system rowerów bezstacyjnych 4. generacji (4G). Dodatkowo operator wprowadził modyfikacje techniczne poprawiające funkcjonowanie rowerów: zmieniono oprogramowanie, w koszykach zostały zainstalowane panele solarne.

 

Od początku marca do dyspozycji mieszkańców oddanych zostanie 113 stacji PRM (w tym cztery tzw. sponsorskie, finansowane przez partnerów biznesowych operatora) blisko 1000 jednośladów 3. generacji (3G) oraz 40 tzw. stref wypożyczeń 4G z 562 rowerami.

– We współpracy z operatorem sukcesywnie rozbudowujemy nowoczesny system rowerów bezstacyjnych. Na starcie sezonu uruchomimy 8 dodatkowych stref, a wraz z nimi dodatkowych 87 rowerów 4G. Do dyspozycji mieszkańców będzie 1558 rowerów w 153 punktach wypożyczeń, stacjach roweru 3G i strefach roweru 4G – mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. – Zależy nam, aby z roweru miejskiego mogli korzystać użytkownicy z kolejnych rejonów miasta, zwłaszcza tych położonych nieco dalej od centrum, jak Smochowice, Wola czy Dębiec – podkreśla.

Nowe lokalizacje stref 4G:

– ulica Słupska (Kozi Rynek),
– ulica Karlińska (przy Muszkowskiej),
– ulica Bużańska,
– ulica Kolejowa (przy Karwowskiego),
– ulica Dolna Wilda (Urząd Skarbowy),
– ulica Spychalskiego (POSiR),
– ulica Palacza (przy Heweliusza),
– ulica Czechosłowacka (przy Łozowej)

 

Mapka z nowymi lokalizacjami stref 4G na początek sezonu 2020

Nextbike Polska, operator systemu, wprowadził zmiany zwiększające komfort korzystania z rowerów bezstacyjnych. – Wprowadziliśmy kilka nowoczesnych udogodnień. Przede wszystkim zoptymalizowaliśmy działanie komputera pokładowego roweru, wydłużyliśmy czas pracy baterii – mówi Rafał Federowicz prezes Zarządu NB Poznań, członek Zarządu Nextbike Polska, operatora PRM.

Dodaje, że wprowadzone zmiany dotyczą m.in. modyfikacji oprogramowania i kalibracji GPS polegającej na zmianie częstotliwości odświeżania danych. W koszyku rowerów został zamontowany panel słoneczny mający dodatkowo ładować baterie naturalną energią.

Operator zadbał też o to, żeby nie było możliwości wypożyczenia roweru przy niskim stanie baterii. Takie sytuacje w minionym sezonie sprawiały użytkownikom wiele problemów, np. uniemożliwiając zwrot roweru.

Sezon roweru miejskiego będzie trwać od początku marca do końca listopada, choć może zostać on przedłużony o jeden miesiąc. Zgodnie z umową z operatorem, spółką Nextbike, w przypadku rowerów 3G możliwe będzie wydłużenie sezonu nawet o trzy miesiące.

– Decyzję dotyczącą ewentualnego wydłużenia sezonu będziemy wspólnie z operatorem podejmować jesienią. Weźmiemy pod uwagę skalę popularności roweru i jakość funkcjonowania. Kluczowa będzie też pogoda – mówi J. Gosiewski.

Planujemy kolejnych 19 lokalizacji rowerów 4G

Przerwa zimowa została wykorzystana przez operatora na dokładny przegląd i serwis sprzętu.

– Użytkownicy będą mieli do dyspozycji dobrze przygotowany i bezpieczny sprzęt. Podczas kompleksowego przeglądu wyeliminowaliśmy 244 rowery 3G, których stopień zużycia nie pozwalał na dalsze użytkowanie – mówi Rafał Federowicz.

Wyłączenie z użytku 244 rowerów umożliwiło proporcjonalne obniżenie wydatków na utrzymanie systemu 3G. Środki te pozwolą bardziej rozszerzyć system 4G.

– W trakcie sezonu planujemy rozbudowę o kolejnych 19 stref roweru 4G i 97 nowych rowerów. Już w ubiegłym roku podkreślaliśmy, że będziemy rozbudowywać tylko system bezstacyjny, ponieważ jest on dużo bardziej dostępny i elastyczny oraz  pozwala zaoferować rower miejski praktycznie w każdym rejonie miasta – wskazuje J. Gosiewski. – Docelowo, w 2022 roku chcemy oferować 74 strefy z 833 rowerami.

Sezon 2019 w liczbach

– liczba nowych użytkowników w 2019 r.: 29.105

– łączna liczba zarejestrowanych użytkowników od 2012 r.: 168.764

– liczba wypożyczeń w 2019 r.: 1.076.937

– średni czas wypożyczenia roweru: 20 minut 26 sekund

– dzienny rekord wypożyczeń w sezonie 2019 r.: 8230 (26 kwietnia 2019 r.)

– najaktywniejszy użytkownik wypożyczył rower 283 razy

– najpopularniejsze stacje: „Kórnicka” – 27.058 wypożyczeń, „Półwiejska” – 23.691, „Rondo Rataje” – 21.585.

– najpopularniejsza trasa: os. Sobieskiego – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (3860 przejazdów)

Cennik

Wypożyczenie roweru (3G lub 4G) na czas do 20 min. jest bezpłatne. Za wypożyczenie trwające 21-60 min pobierana zostanie oplata 2 zł, druga i każda kolejna rozpoczęta godzina to koszt 4 zł za godzinę.

W przypadku posiadania ważnego biletu okresowego na karcie PEKA obowiązuje taryfa promocyjna – darmowe jest wypożyczenie trwające do 30 minut, pierwsza godzina kosztuje 1 zł, druga rozpoczęta godzina 2 zł, a każda następna – 4 zł.

Z promocyjnej taryfy może skorzystać każdy użytkownik identyfikujący się przy terminalu/komputerze pokładowym za pomocą imiennej karty PEKA i posiadający na karcie zapisany i ważny w momencie wypożyczenia roweru dowolny bilet okresowy (trasowany lub sieciowy) niezależnie od strefy, w której ten bilet obowiązuje.

Najważniejsze zasady dotyczące systemu rowerów miejskich 3. Generacji

Z rowerów 3. Generacji można korzystać wypożyczając i oddając je w 113 stacjach. Wystarczy podejść do terminala, nacisnąć „Wypożycz”, podać numer telefonu komórkowego oraz PIN i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Rower PRM 3G można wypożyczyć także poprzez aplikację mobilną lub kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Warunkiem korzystania z systemu jest rejestracja, akceptacja regulaminu oraz dokonanie opłaty inicjalnej i utrzymanie minimalnego stanu konta w wysokości 20 zł w momencie wypożyczenia (rejestracja i stan konta są wspólne dla systemów 3G i 4G). Użytkownicy, którzy mają już konto w systemie założone w poprzednich latach, mogą z niego korzystać. Powinni jednak pamiętać o konieczności jego uzupełnienia jego stanu do 20 złotych.

Wybrany rower zostanie zwolniony automatycznie. Jeżeli jest zabezpieczony linką – można go odblokować za pomocą otrzymanego kodu do zamka szyfrowego.

Na jedno konto można wypożyczyć jednocześnie maksymalnie 4 rowery. Dla każdego roweru system osobno nalicza czas wypożyczenia, dlatego nie trzeba oddawać wszystkich w tym samym momencie. Wypożyczenie rozpoczyna się w chwili zwolnienia roweru z elektrozamka.

Aby zwrócić rower miejski 3G nie ma nawet konieczności podchodzić do terminala. Wystarczy wprowadzić rower do elektrozamka. Sygnał dźwiękowy potwierdzi prawidłowy zwrot.

Jeśli na stacji nie ma wolnego miejsca, można przypiąć rower zamkiem szyfrowym do ucha wybranego stojaka lub innego roweru i przetasować cyfry. W takim przypadku trzeba podejść do terminala, nacisnąć „Zwrot” i postępować zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu (zwrot roweru może nastąpić również poprzez aplikację mobilną).

Rowerki dziecięce

Na terenach rekreacyjnych nad Maltą, przy stacjach: Malta Ski, Termy Maltańskie i Rondo Śródka dostępnych jest 20 bicykli dla najmłodszych: 10 dla dzieci w wieku 4+ oraz 10 dla dzieci w wieku 6+. Użytkowanie rowerków PRM 3G jest możliwe pod nadzorem prawnego opiekuna, posiadającego konto w systemie PRM. Opiekun musi nadzorować jazdę dziecka przez cały okres trwania wypożyczenia.

Uwaga! Miejskie rowerki dziecięce wypożycza się i zwraca w ten sam sposób, co standardowe Poznańskie Rowery Miejskie. Taki sam jest cennik. Jedyna różnica polega na tym, że rowery dla dzieci mogą być wypożyczane i oddawane tylko w lokalizacjach: Malta Ski, Termy Maltańskie i Rondo Śródka.

Ponadto rowery miejskie dla dzieci nie są wyposażone w linkę zabezpieczającą, więc w przypadku braku możliwości zwrotu do elektrozamka należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Najważniejsze zasady dotyczące systemu rowerów miejskich 4. Generacji

Warunkiem korzystania z systemu jest rejestracja, akceptacja regulaminu oraz dokonanie opłaty inicjalnej i utrzymanie minimalnego stanu konta w wysokości 20 zł w momencie wypożyczenia (rejestracja i stan konta są wspólne dla systemów 3G i 4G). Użytkownicy, którzy mają już konto w systemie założone w poprzednich latach, mogą z niego korzystać. Powinni jednak pamiętać o konieczności jego uzupełnienia jego stanu do 20 złotych.

Z rowerów 4. Generacji można korzystać na terenie Miasta Poznania z wyłączeniem miejsc niedozwolonych (miejsca/obszary, w których klient nie może poruszać się rowerem miejskim; m.in. zbiorniki wodne, rzeki, obszary piaszczyste czy inne miejsca, w których rower może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu).

Na terenie Poznania wyznaczonych jest 120 stref PRM 4G (w tym 80 przy stacjach roweru PRM 3. Generacji) – to miejsca wypożyczania oraz zwrotu rowerów, które są oznakowane symbolem PRM. W strefach PRM 4G jest możliwy zwrot roweru PRM 4G bez dodatkowych opłat. Jedną ze stref jest strefa Centrum, obejmująca teren ograniczony I ramą komunikacyjną (z wyłączeniem płyty Starego Rynku).

Rower PRM 4G można wypożyczyć w strefie lub poza strefą PRM 4G – poprzez komputer pokładowy (także z wykorzystaniem do identyfikacji karty PEKA), aplikację mobilną oraz kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Wypożyczenie rozpoczynać się będzie w momencie zwolnienia blokady fork lock znajdującej się na przednim widelcu ramy roweru.

Zwrot roweru odbywa się poprzez ręczne zapięcie blokady fork lock. Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby przednie koło roweru było w linii prostej z ramą, a sam rower stał stabilnie.

Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami, nie utrudniając przy tym ruchu drogowego, rowerowego ani pieszego. Roweru nie należy opierać o drzewa oraz zabytkowe elementy architektury (np. pomniki).

Rowery PRM 4G można rezerwować (użytkownik może zarezerwować jednocześnie do 4 rowerów) poprzez aplikację mobilną i stronę internetową. Rezerwacja jest możliwa na maksymalnie 15 minut. Czas rezerwacji jest wliczany do czasu wypożyczenia.

Przewidziano także funkcję „Postój”, która dopuszcza możliwość zaparkowania roweru PRM 4G podczas trwającego wypożyczenia. Funkcja jest dostępna z poziomu komputera pokładowego, czas trwania postoju (maksymalnie 60 minut) jest zaliczany do czasu wypożyczenia.

Za pozostawienie roweru 4G na terenie miasta, jednak poza wyznaczoną strefą zwrotu, przewidziana została dodatkowa opłata – 5 zł. Jednocześnie za przyprowadzenie roweru spoza strefy do strefy PRM 4G lub w rejon stacji PRM 3G użytkownik otrzyma na swoje konto klienta 2 zł.

Poza standardowymi rowerami PRM 4G do dyspozycji użytkowników będą rowery elektryczne. Tak, jak w przypadku innych rowerów miejskich w Poznaniu, wypożyczenie roweru elektrycznego na czas do 20 min. będzie bezpłatne. Za wypożyczenie trwające 21-60 min pobierana zostanie oplata 3 zł, druga i każda kolejna rozpoczęta godzina to koszt 5 zł za godzinę. W przypadku rowerów elektrycznych nie obowiązuje promocyjna taryfa związania z biletem okresowym na karcie PEKA.

Regulamin Poznańskiego Roweru Miejskiego znajduje się na stronie internetowej www.poznanskirower.pl

Zostaw komentarz